QUADRES ELECTRICS I INSTAL·LACIONS

ControlSui està preparat per desenvolupar i fabricar qualsevol quadre elèctric utilitzant materials de firmes reconegudes  o adaptant-nos a les especificacions dels clients i assessorant-los per obtenir un producte de qualitat i fiablitat.

Els quadres surten del nostre taller provats i verificats, de forma que no es perdi temps solucionant problemes constructius a la planta optimitzant així el temps de la posta en marxa.

Adoptem un compromís ferm en els plaços d'entrega.

En tots els quadres generem una completa documentació  d'esquemes, llistats de material, fotografies i annexes com manuals, fulls tècnics, notes.... que s'entreguen al client i s'arxiven a les nostres instal·lacions per si en el futur s'han de realitzar modificacions, reparacions o repeticions dels projectes.

També els oferim  la possibilitat de fer la instal·lació elèctrica de les seves màquines en el vostre taller o a casa del seu client, respectant normatives, qualitat i fiablititat.

Finalment el hi realitzem o els acompanyem en la posta en marxa per ajustar, solucionar o modificar  canvis en les maniobres