Manteniment Industrial

Entenent que la productivitat de les plantes és primordial, els fem un manteniment preventiu o d’assistència en cas d'averia prioritzant una resposta ràpida perquè el temps d'aturada sigui el mínim.

Disposem en stock del material més habitual per poder fer una assistència ràpida, a més podem guiar al seu client o a vostès telefònicament perquè puguin solucionar les reparacions o desplaçar-nos fins a la planta per solucionar el problema.

En els projectes automatizats per nosatres o que disposem de la documentació necessària els podem oferir assistència per teleservei (mòdem, ethernet, GPRS...) per comprovar o modificar el funcionament de la planta desde la nostre oficina.